Sistemi za mužu

Sistemi za mužu

Sistemi za mužu DeLfag osiguravaju efikasnu i kvalitetnu mužu sa automatskim rukama za skidanje muznih jedinica i elektronskom pratnjom same muže.

 

 

Integrisana robotska rešenja
Jedinstvene prednosti DeLaval robota mogu poboljšati život na farmi po veoma stvarnim i merljivim načinima. Mi nudimo prednosti sa kojima naši konkurenti jednostavno ne mogu da se podudaraju, jer oni ne nude besprekornu integraciju čoveka, krave i tehnologije na kojoj se DeLaval robotika gradi.

Napravljeni su da stvore budućnost u kojoj su ljudi, krave i tehnologija produktivno integrisani. Prednosti ove integracije su brojne za korisnike DeLaval: veće količine mleka, bolje zdravlje krava, Potpuna nadogradnja. Sofisticirani upravljački ulaz koji samo Herd Navigator ™ može da ispuni. Bolji sistemi podrške.

DeLaval je vodio tržište opreme za molžu sa neumornim inovacijama preko 130 godina. Danas nudimo najsveobuhvatniju robotsku kontrolu starenja na raspolaganju farmerima mlekare.

Ključne prednosti

  • Optimalne preformanse. Najveći sistemski kapacitet na tržištu koji isporučuje više mleka po robotu i po satu, i povećava vreme polaganja krava.
  • Efikasno upravljanje stadom. Kontrolna operacija gde god da se nalazite, i donosenje prave odluke sa lako dostupnim podatcima o farmi.
  • Dobra krava je u fokusu. Postavlja kravu na prvu liniju operacija, štiti zdravlje stada i poboljšava produkciju mleka