Projektovanje i montaža štala po sistemu “KLJUČ U RUKE”

Projektovanje i montaža štala, kroz blisku saradnju sa stabilnim kompanijama, znamo koji sistem zahtieva koje strukturne mere. Naše osoblje na terenu će napraviti najbolji plan po pitanju ishrane i muže životinja po najnovijim standardima i sa posebnom pažnjom za dobrobit životinja.

Naš tim brine o vama od ideje do dolaska stoke. Da li vam je potreban potpuno novi koncept rada ili dodataka ili adaptacija postojeće stočne hale – naši sistemi zadovoljavaju sve vaše zahteve po sistemu “KLJUČ U RUKE”!

Projektovanje i Montaža Štala

Naši konsultanti vam pomažu da odlučite da li je sistem podrške sa dva, tri ili četiri reda najefikasniji za vas, uzimajući u obzir najvažnije tačke:

Lokacija zgrade
Stolni sistem
Sistem za uklanjanje gnojiva
Broj mlečnih goveda i teladi
Optimalno pozicioniranje salona za mužu, špedicija, stolica za hranjenje, telečja i kutije za elenje
Uvereni smo: udobnost krave dovodi do veće proizvodnje mleka!